NM 50 Aqua Super epoxymaling farve 17 lysgrå 9,0 kg

3.450,00 kr.

NM 50 epoxy gulvmaling

 • Indhold: 9,0 kg (B50 – 4,0 kg / H50 – 5,0 kg)
 • Farve: 17 lysgrå
 • Glans: 90
 • Rækkeevne: 6-7 m2/liter
 • Blandingsforhold: 1:1,25
 • Potlife: 45 minutter ved 20 grader
 • Gangtør: Cirka 24 timer ved 20 grader
 • Fuldt afhærdet: Cirka 7 døgn ved 20 grader
 • Overmalingsinterval: Når malingen kan betrædes uden mærker (24-36 timer) ved 20 grader
 • Rengøring: Vand
 • Påføres med rulle eller pensel
 • Malkode: 00-5

2-komponent gulvmaling med stor slidstyrke, som også er velegnet til bassiner, fliser, autoværksteder samt områder hvor der er gangtrafik og let kørsel med gummihjul som lager og produktion, butikslokaler, let industri, sygehuse eller på terrasser og altaner.
Kort sagt kan malingen bruges både ude og inde på betonoverflader, også på fugtig beton og ligeledes på keramiske overflader som fliser, klinker og tætglittet overflader som vacuumbeton.
Kan også bruges som overfladebehandling på overflader med stor fugtpåvirkning fra bagsiden, grundet malingens store vedhæftningsevne og diffusionsåbenhed.

BEMÆRK: Produktet skal når det er blandet bruges indenfor 30 minutter og kan ikke gemmes til senere brug. Den angivede potlife (brugstid når komponenterne er blandet). Denne tid nedsættes ved større mængder, da der udvikles varme som nedsætter brugstiden.
Ønskes der flere lag epoxy påført, skal der blandes maling inden påføring af hvert lag.

Gulvmaling uden MI
Der er ingen Konserveringsmidlet Methylisothiazolinone (MI) i denne gulvmaling

NM 50 Aqua Super

Advarsel
Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Datablad NM 50 Aqua Super
NM 50 Aqua Super – Arbejdsanvisning – bassiner og beton under vand
Resistensliste NM 50 Aqua Super
NM Farvekort (standard farver)