Motorrens 20 liter

986,00 kr.

Motorrens rengøring

Motorrens til rengøring af blandt andet motor, gulve med mere som er stærkt forurenede med snavs og genstridige pletter som olie, fedt, tjære og asfalt.
Motorrens påføres med sprøjte eller børster, lad det sidde og virke i cirka 10 minutter eventuelt bearbejd det mekanisk og skal efterfølgende afskylles med varmt vand.

  • Indhold: 20 liter
  • MAL-kode (1993): 3-3
  • H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  • EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Spildevand bør opsamles og afleveres på genbrugsstationer

Datablad

Sikkerhedsdatablad