Garagekit epoxy gulvmaling RAL 7042

1.154,00 kr.

Leveringstid 1-3 dage

Epoxymaling kit vandig til gulv

Dette kit med vandig epoxymaling, kan anvendes til blandt andet garagegulv og værkstedsgulv.
I denne pakke får du en vandbaseret epoxyprimer (A- og B-komponent), en vandbaseret epoxy topcoat (A- og B-komponent), en bøtte ovntørret kvartssand samt en udførlig brugsanvisning.

  • Indhold: 4 kg primer, 6 kg topcoat, 1,2 kg kvartssand
  • Farve: RAL 7042 Trafikgrå
  • Rækkeevne: Cirka 15-25 m2/kit
  • Brugstid primer: 45 minutter
  • Brugstid topcoat: 50 minutter
  • Anvendelse: Indendørs

For at mindske risiko for fejl er det samme A komponent (hærder), som bruges til primer og topcoaten.

Ved at anvende kvartssand i epoxyprimeren, opnås der en god vedhæftning, som samtidig giver en stærk gulvbehandling.
Topcoaten rulles på den sandbelagte bund, det giver et godt resultat der ligner en professionel gulvbelægning, som har en let skridsikring.

Epoxykittet passer til behandling af 15-25 m2 beton- eller flydespartelgulv, det er et diffusionsåbent system, der er egnet til behandling af nye og ældre gulve.

Sådan forbereder du gulvet inden påføring:

Afslib og fjern eventuelt betonslam fra støbningen, og støvsug flere gange så alt støv fjernes.

Flydespartelgulve (egnede for belægning):
– Hvis gulvet er behandlet med curing eller sealer skal det diamantslibes og støvsuges omhyggeligt, ellers er der risiko for mangelfuld vedhæftning og afskalning. Det er vigtigt at gulvet er let absorberende.
– Hvis gulvet er nylagt og tilstrækkeligt tørt, ikke behandlet med curing eller sealer, påføres behandlingen direkte.

Tjek om eventuel flydespartel kan epoxybehandles inden arbejdet påbegyndes.

Sikkerhed Komp. A – primer og topcoat:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sikkerhed Komp. B Primer:
UFI:
PR-nummer:
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhed Komp. B Topcoat:
UFI: FEJA-8VMM-F20N-JM1U
PR-nummer: 2193572
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Brugsvejledning
Datablad topcoat
Sikkerhedsdatablad topcoat
Sikkerhedsdatablad primer
Datablad primer