FAXE Løvtræslud 2,5 liter

200,00 kr.

Leveringstid 2-3 dage

FAXE Løvtræslud

Anvendes til gulve, møbler og døre, hvor det lyse udseende ønskes bevaret.
FAXE Løvtræslud efterlader et afbleget look på bøg, eg, ask, hevea og andre lyse løvtræstyper og bevarer den naturlige struktur.

Indehold: 2,5 liter
Rækkeevne: 10 m2/liter
Tørretid: Ca. 5 timer ved 20°C.
Påføring: Nylon/Lud pensel.
Rengøring: Værktøj renses i vand
pH-værdi: 1
Opbevaring: Ikke under +5°C.
Indholdsstoffer: Vand, <15% oxalsyre, kalk, hvid pigment. Fareikoner:
Fareord: Fare
Risiko:
– Farlig ved indtagelse eller hudkontakt.
– Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Produktet rystes/omrøres omhyggeligt før og under brug. Såfremt der skal anvendes flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug for at sikre et ensartet resultat. Det anbefales altid at foretage en mindre prøve for test af overflade, vedhæftning, og farvetone.

Anvendelse:
Til gulve, møbler og døre, hvor det lyse udseende ønskes bevaret.

Forbehandling:
Træet slibes med en fin pad eller slibenet, hvorefter det renses og tørres. Fjern genstridigt snavs med FAXE Trærens. Når der arbejdes med lud, bruges altid passende handsker og beskyttelsesbriller.

Arbejdsvejledning:
• Påfør luden ensartet, i træets længderetning, med en ludpensel eller lammesvaber. Udjævn overlap, mens træet stadig er vådt. For mere intens effekt, gentages behandlingen når det første lag er tørt.
• Efter tørring, afvaskes kalkresterne af med FAXE Trærens.

Efterbehandling:
Efter ludbehandlingen skal gulvet forsegles med enten FAXE Træolie, FAXE Prestige Olie eller FAXE Gulvsæbe.

Datablade

Yderligere information

Brand