EFA PUR-fortynder standard 5 liter

501,00 kr.

Leveringstid 1-3 dage

EFA PUR-fortynder standard

 • Indhold: 5 liter
 • Producent: EFAPaint
 • Baseret på: Xylen og butylacetat
 • Fareord: Advarsel
 • Risiko:
  – Brandfarlig væske og damp.
  – Kan forårsage irritation af luftvejene.
  – Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  – Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  – Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Fareikon:

Den anvendes til fortynding af PUR-Grundmaling serie 0446, PUR-Plastprimer serie 0447 og
PUR-Emalje serie 0440 og 0441, så den er klar til sprøjtemaling.

Datablad

Yderligere information

Indhold

5 liter