EFA PUR-fortynder hurtig 5 liter

475,00 kr.

Leveringstid 1-3 dage

EFA PUR-fortynder hurtig

 • Indhold: 5 liter
 • Producent: EFAPaint
 • Baseret på: Xylen og butylacetat
 • Fareord: Advarsel
 • Risiko: 
  – Brandfarlig væske og damp.
  – Farlig ved hudkontakt eller indånding.
  – Forårsager hudirritation.
  – Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  – Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Fareikon:

Fortynderen fordamper hurtigere i forhold til de andre PUR fortyndere.
Den anvendes til fortynding af PUR-Grundmaling serie 0446, PUR-Plastprimer serie 0447 og
PUR-Emalje serie 0440 og 0441, så den er klar til sprøjtemaling.

Datablad

Yderligere information

Indhold

5 liter