EFA Mineralsk terpentin 1 liter

68,52 kr.

Leveringstid 1-3 dage

EFA Mineralsk terpentin

 • Indhold: 1 liter
 • Producent: EFAPaint
 • Fareord: Fare
 • Risiko: 
  – Brandfarlig væske og damp.
  – Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  – Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  – Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  – Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fareikon:

Terpentin anvendes til at fortynde maling og lak med, så det bliver egnet til at sprøjte.
Desuden er terpentin velegnet til at fjerne klister fra blandt andet klistermærker.

Datablad

Yderligere information

Indhold

1 liter