Arsinol Træbeskyttelse Dækkende Sort 2,5 liter

413,44 kr.

2-4 dage

Arsinol dækkende træbeskyttelse

Er en drypfri træbeskyttelse med god dækkeevne, med en helt særlig geléagtig konsistens.
Konsistensen gør, at malingen ikke drypper under påføring og gøre det meget nemmere at stryge ud på træet, hvor Arsinol fordeler sig flot.

Arsinol dækkende er tilsat farvepigmenter med stor lysægthed og dækkeevne, samtidig med den indeholder linolie og aktive stoffer, som hæmmer angreb af belægninger på malingsoverfladen.

Indhold: 2,5 liter
Farve: Sort
Rækkeevne: 8 m2/liter
Tørretid: Berøringstørt efter 6 timer ved 20°C. og kan overmales efter ca. 24 timer
Påføring: Pensel, ufortyndet
Temperaturen skal være mellem 5°C og 25°C og relativ luftfugtig hed under 80%
Undgå påføring i direkte sollys
Rengøring af værktøj: Mineralsk Terpentin

Behandling:
Træværket rengøres for snavs og løstsiddende maling med en stiv kost. Evt. belægninger fjernes med FAXE Terrasserens. Træet skal være helt tørt før Arsinol® dækkende påføres. Nyt og meget tørt træ forbehandles med Arsinol transparent, før der behandles med Arsinol dækkende.

Arbejd altid vådt-i-vådt, dvs. gør ét eller to brædder færdige i fuld længde, så undgår du synlige overlapninger.

Murværk bør afdækkes grundigt, idet mursten virker stærkt sugende og pletter lader sig kun vanskeligt fjerne.

Dette produkt er udviklet til udendørs brug.

OBS!
Er klumpet/geléagtig i konsistens og skal hverken omrøres eller fortyndes. Hvis der ligger lidt olie øverst i spanden, når du åbner den, kan du samle malingen igen ved at vende olien forsigtig ned i træbeskyttelsen.
Type: Opløsningsmiddelholdig
Fareikoner:
Fareord: Advarsel

Risiko:
– Brandfarlig væske og damp.
– Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
– Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
– Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
– Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat, IPBC. Kan udløse allergisk reaktion.

Datablade

Yderligere information

Farve

Sort

Indhold

2,5 liter

Producent

Arsinol